گرگ روزگار

گرگ روزگار بودم .....

شغال ها هم جرات رویاروئی با من را نداشتند ........

حال که توبه کرده ام ........

آهو ها هم برایم خط و نشان می کشند ........

درست است که ما رفته ایم و توبه کرده ایم اما به آهو ها بگوئید در قلمرو ما با

احترام عبور کنند مگر نمی دانند که توبه گرگ مرگ است

/ 6 نظر / 41 بازدید
یه زن

واقعا توبه گرگ مرگه[خنثی]

پژمان

تمام وجودم شنبه های زندگیست. تلخ، سرد و خواب آلود[گل]

عسل

[ماچ]

m.ch

تو حالت خوبه؟؟؟

nedapdm

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه [لبخند][گل]

لیلی

[متفکر]